בקרוב האתר החדש

אירגון "יזהירו" המהווה חלק מתנועת "האומה" מאגד בתוכו את כל הפעלויות של הרב אסף משה בילר: הפצת תורה לאור חכמת הקבלה, שיעורים, סדנאות, דיסקים, כולל חצות, גמ"ח תפילות וקדישים. מטרת הארגון - קרוב הלבבות בין אדם לחברו, בין האדם לקב"ה ובין אדם לעצמו, מתוך הבנה ואמונה שכל אלו הינם למעשה דבר אחד